PÁLYÁZATI PROGRAM

EFOP-1.6.2-16-2017-00027  – „A mátraverebélyi szegregátum fejlesztése komplex programokkal“

 

A projekt megvalósításának kezdete és vége: 2018.07.01. – 2021.06.30.
Támogatási összeg: 195.956.044,-Ft
A támogatás mértéke: 100%
Fő pályázó: Mátraverebély Község Önkormányzata (107.866.944,-Ft)
Konzorciumi partner: Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége (88.089.100,-Ft)

 

Európai Szociális Alap

 

Az EFOP-1.6.2-16 ’A mátraverebélyi szegregátum fejlesztése komplex programokkal’ című projektünk célja, a mátraverebélyi szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A projekt megvalósítási helyszíne Mátraverebély szegregátuma, amely a települést két részre vágó 21. számú út északi oldalán helyezkedik el.
A településnek ez a része egy egybefüggő szegregátum, a szegregációs mutató értéke 66,2%, ami rendkívül magasnak tekinthető.

A TÁMOP-5.3.6-11/1 előzményprojekt sikeresen valósult meg a területen, ám a két éves program önmagában nem tudta megszüntetni évtizedek negatív hatásait, ezért elengedhetetlen annak folytatás jelen projekt segítségével.

Jelenleg 390 fő él életvitelszerűen a szegregátumban, ennek 49%-a aktív korú (16-54 éves), ez 191 fő. A 191 főnek a 60,2%-át vonjuk be a projektbe, mint közvetlen célcsoporttag, ez összesen 115 fő. A 115 főből 87 fő vesz részt felnőttképzésben. A Jelenlét típusú, settlement szociális munka biztosítását 4 fő főállású szociális munkás látja el.

A projekt konzorciumban valósul meg, a konzorcium vezetője Mátraverebély Község Önkormányzata, a civil konzorciumi tag pedig a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége. A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége a projekt szociális szakmai részeit valósítja meg, ők foglalkoztatják a szakmai megvalósítókat, a szociális munkásokat, a közösségszervezőt és a szakmai vezetőt. A projekt többi tevékenységét  Mátraverebély Község Önkormányzata saját teljesítés-, vagy beszerzés keretében valósítja meg.

A projekt részcéljai, hogy javuljon a szegregátumban élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése; növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje; növekedjen a foglalkoztatásba kerülők száma; növekedjen a gyermekek óvodáztatási aránya; javuljanak az iskoláskorúak iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei, szabadidő eltöltési lehetőségei; javuljon a célcsoporttagok egészségi állapota; csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma; növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra; fenntarthatóan javuljon a célcsoport szempontjából szükséges közszolgáltatások elérhetősége; növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő programokba kapcsolódnak be.

A célok és részcélok elérése érdekében a projekt előkészítése során olyan komplex programot dolgoztunk ki, amelyben a különböző területeket érintő beavatkozások és tevékenységek egymást kiegészítve, egymásra épülve fejtik ki hatásukat. Ezek az elkülönülő, de egymással kölcsönhatásban lévő szociális-, gyermekjóléti-, közösségfejlesztési-, oktatási-, képzési-, egészségügyi- és munkaerőpiaci szolgáltatások szorosan hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez.

A szociális szolgáltatások a jelenlét típusú szociális munka keretei között valósulnak meg, a munkaerőpiaci szolgáltatásokat pedig a szakmai vezető és a szociális munkások által biztosítjuk.

A projekt céljainak eléréséhez szükséges szakmai tapasztalatot a szakmai megvalósításban és a projektmenedzsmentben dolgozó munkatársak biztosítják. A szakmai vezető és a projektmenedzser több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik társadalmi felzárkózást segítő projektek megvalósításában, ők valósították meg a településen a TÁMOP-5.3.6-11/1 projektet és ők üzemeltetik a Tanodát is.

A helyi roma közösség ismeri és elfogadja őket, és ők is személyesen ismerik a szegregátumban élő családokat.

A célcsoport megfelelő tájékoztatása megtörtént, a projekt megvalósítását, a kitűzött célok elérését a helyi közösség nagy része támogatja és igényli.